Alfred Ronse

Alfred Ronse was naast burgemeester van Gistel en voorzitter van de provincieraad in z’n vrije tijd een groot molenliefhebber. Naast het kopen, in 1907, van de Oostmolen had hij ook de mogelijkheid om zelf een molen te bouwen. Na wat experimenten startte hij begin jaren 30 met het bouwen van de Meerlaanmolen.

Door z’n vele ontmoetingen met molenaars, molenmakers en zijn reizen naar Nederland hield Ronse er een heel vernieuwende visie op na. Er werd nagedacht over nieuwe toepassingen voor klassieke windmolens en zo ging men in Nederland ook onderzoek doen naar het opwekken van elektriciteit met windmolens.

De Meerlaanmolen werd een kleine houten staakmolen op een hoog stenen ondergedeelte voorzien van een houten stelling en was in die tijd veruit het enige echt uitgewerkte voorbeeld van een dergelijk project in België en Nederland.

Dubbele functie

Malen / Pellen
Naast de installatie voor de elektriciteitsopwekking bevond zich in de romp ook een koppel maalstenen, een koppel pelstenen, een haverpletter en een waterpomp.
Elektriciteit
Het hoofddoel was het experiment waarmee Ronse wou aantonen dat een klassieke windmolen naast gewoon sieraad in het landschap ook nog een toekomstfunctie kon hebben. Volgens de overlevering voorzag Alfred Ronse in de beginjaren en tijdens de WO II z'n domein zo van elektriciteit al zouden de lampen letterlijk wel soms 'geflikkerd' hebben bij afname van het toerental van de molen.

Monument in verval

Sinds 1977 is de Meerlaanmolen beschermd als monument al was hij dan al in verval want na de dood van Alfred Ronse in 1962 werd de molen nagenoeg aan z’n lot overgelaten!
Doelwit van regen en storm, vandalen en vogels takelde hij de laatste decennia zienderogen af.

De molen verdient ongetwijfeld beter, alleen al omwille van de figuur Alfred Ronse. Hij was voor Gistel en voor de molens in het algemeen van een heel grote betekenis. Z’n adviezen bij restauraties, z’n strijd voor het behoud van molens, het motiveren van molenaars om hun oude molen in stand te houden zijn maar enkele voorbeelden van die molenpassie. Hij schreef diverse boeken en in Gistel had hij zowel de Oostmolen als de meerlaanmolen in eigendom, hij stichtte er ook de werkhuizen en een technische school.

Toekomst?

De toestand van de molen is echt erbarmelijk. De molen, die sinds 2005 eigendom is van de stad Gistel, zou kunnen gerestaureerd worden als voorloper van een nieuwe generatie energieopwekkers en als eerbetoon aan Alfred Ronse. Laat ons hopen dat er binnenkort een oplossing wordt gevonden en er binnen afzienbare tijd weer wieken zwaaien en lampjes ‘flikkeren’ in ‘Ronses’ meulen!